ifko_logo2_1.jpg

Bakalaurantams

Bakalauro baigiamasis darbas
(Trumpi metodiniai nurodymai)

 1. Darbo tikslas
  Pademonstruoti žinias, įgytas bakalauro studijų metu.

 2. Darbo tema
  Tai realaus įtaiso, kuris papildo kompiuterinę sistemą, pridėdamas naujas funkcijas, sujungdamas ją su objektu ar pan., projektas. 

 3. Darbo sudėtis
  Pagrindinės baigiamojo darbo sudedamosios darbo dalys yra:
   analizės dalis, kurioje pateikiama kompiuterinės sistemos ir objekto analizė, literatūros, kurioje sprendžiami panašūs uždaviniai, projektavimui naudotinų projektavimo metodų ir instrumentinių priemonių apžvalga;
   specifikacija, kurioje pateikiami reikalavimai projektuojamam įtaisui;
   projektinė dalis, kurioje pateikiami įtaiso techninės dalies projektiniai sprendimai ir, jei reikia, papildomos programinės įrangos projektas;
   vartotojo vadovas, kuriame pateikiama informacija vartotojui apie įtaiso prijungimą ir jo naudojimą (šios dalies gali ir nebūti);
   eksperimento dalis - maketavimo ar modeliavimo aprašas, papildomos programinės įrangos testavimo rezultatai.


 4. Analizės dalies turinys
  Analitinė dalis parodo autoriaus atliktas projektuojamo įtaiso bei aplinkos studijas. Čia turi būti atspindėta:
   kompiuterinės sistemos, prie kurios bus jungiamas projektuojamas įtaisas, ypatumai, galimi sąsajos ar prijungimo būdai;
   reikalingos projektuojamo įtaiso funkcijos, analogiški įtaisai (jei tokie yra), galimos jo struktūros;
   šiuolaikinių projektavimo technologijų ir instrumentinių priemonių, kurios gali būti panaudotos projektavimui, apžvalga;
   išvados, apibendrinančios atliktą analizę. 


 5. Specifikacija
  Specifikacijoje apibūdinama:
   projektuojamas objektas;
   funkciniai reikalavimai projektuojamam objektui;
   reikalavimai jo techniniams parametrams;
   reikalavimai techninei įrangai;
   reikalavimai programinei įrangai;
   reikalavimai vartotojo sąsajai;
   reikalavimai eksperimentui;
   reikalavimai konstrukcijai. 


 6. Projektinės dalies turinys
  Projektinę dalį sudaro tokie pagrindiniai poskyriai:
   projekto struktūrinė schema;
   techninės įrangos projektas;
   programinės įrangos projektas;
   vartotojo sąsajos projektas.


 7. Eksperimento dalies turinys
  Eksperimento dalį sudaro:
   projektuojamo objekto maketavimo ar modeliavimo darbų aprašai;
   programinės įrangos derinimo rezultatai;
   atliktų eksperimentų aprašai.


 8. Priedai
  Prieduose pridedama techninės įrangos brėžiniai, programų išeities tekstai, kita iliustracinė medžiaga.


 9. Baigiamojo darbo struktūra
   Titulinis viršelis (pavadinimas, vardas, pavardė, autoriaus parašas, vadovo vardas, pavardė, metai)
   Anotacija lietuvių ir anglų kalbomis
   Santrumpų sąrašas
   Turinys
   Įvadas
   Analitinė dalis
   Projektinė dalis
   Eksperimento dalis
   Naudotos literatūros sąrašas
   Priedai 


 10. Vartotojo vadovas
   Bendrieji nurodymai baigiamiesiems darbams.
   Baigiamojo darbo bendrosios dalies apiforminimo pavyzdys.

   Baigiamojo darbo Vartotojo  vadovo apiforminimo pavyzdys.
Į viršų