ifko_logo2_1.jpg

Realaus laiko kompiuterinių sistemų centras

Realaus laiko kompiuterių sistemų centras (RLKSC)

Direktorius
Prof. Egidijus Kazanavičius
Tel.: 8 37 300 392
E. paštas: egidijus.kazanavicius@ktu.lt

Centro darbuotojai:
 Vyresnioji administratorė – Ingrida Ivanauskaitė 
 Inžinierius – magistras Dovydaitis Juozas 
 Jaunesnysis mokslo darbuotojas – dr. Laura Ostaševičiūtė 
 Jaunesnysis mokslo darbuotojas – dr. Vygintas Kazanavičius 
 Vyresnysis programuotojas – magistras Algirdas Dobrovolskas 
 Vyresnysis inžinierius – magistras Rolandas Girčys
 Jaunesnieji moklso darbuotojai – magistrai Ignas Plauska, Romas Lukas

Misija – organizuoti, koordinuoti ir vykdyti realaus laiko sistemų kūrimo fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus, eksperimentinę plėtra bei padėti rengti informatikos inžinerijos krypties mokslininkus ir specialistus, perkvalifikuoti įmonių specialistus, naudojant pažangias internetines mokymo priemones.

Statusas – realaus laiko sistemų centras yra struktūrinis finansavimosi pagrindais veikiantis Informatikos fakulteto mokslo padalinys, veikiantis pagal Universiteto statutu. Centre atliekami moksliniai tyrimai, organizuojamas bei koordinuojamas studijų ir tęstinio mokymosi procesas, organizuojama mokslinės produkcijos technologinė plėtra, gamyba ir diegimas.

Realaus laiko sistemos yra informatikos inžinerijos  ir kompiuterių mokslo srities dalykas. Tai tokios sistemos, kurios informaciją apdoroja realiame laike nuo signalų iš jutiklių iki informacijos sukaupimo saugyklose ir duomenų vizualizavimo. Šios srities veikla vykdoma eilę metų Signalų Apdorojimo Laboratorijoje.

Pagrdintinė veikla.

1. Moksliniai tyrimai:

 Realaus laiko sistemų kūrimo metodologijos ir projektavimo priemonių sudarymas bei tyrimai specializuotiems uždaviniams: neardančioji kontrolė ir diagnostika, informacijos ir signalų apdorojimas bei analizė, sporto inžinerijos RLS, įterptinės sistemos ir skaičiavimai, pastatų inžinerinių valdymo sistemos, elektroninių paslaugų teikimas ir valdymas;

 Realaus laiko skaitmeninio signalų apdorojimo (SSA) sistemų sintezės metodologijos ir projektavimo priemonių tyrimai bei kūrimas, taikant formalius modelius;

 Realaus laiko sistemų tyrimai ir kūrimas, naudojant multiagentų teoriją;

 Hibridinių realaus laiko sistemų modeliavimo ir analizės tyrimai.

2. Gamybos plėtra: Sukurti, suprojektuoti ir pagaminti produktai yra konkurentabilūs, pasižymi aukštais intelektiniais sprendimais, padidintu funkcionavimu, žemesne kaina. Daugelis Lietuvos gamybinių firmų yra suinteresuotos masinių produktų projektavimu ir gamyba, tačiau specializuotų realaus laiko sistemų projektavimas joms yra sunkiai prieinamas, todėl tikslinga atlikti šiame centre, čia yra sukauptos projektavimo technologijos ir yra aukštos kvalifikacijos specialistai.

3. Specialistų ruošimas ir konsultacinė veikla. Vedami Universiteto Informatikos fakulteto, Mechanikos fakulteto mechatronikos ir telekomunikacijų bei statybos inžinerijos specialybių studijų moduliai, organizuojamas pramonės įmonių specialistų konsultavimas.

Veiklos rezultatai.

Sukurtos įvairios realaus laiko informacijos apdorojimo sistemos, kurios perduotos įvairioms Lietuvos ir užsienio firmoms, viena iš jų JAV kompanija Analog Devices, pagal tarpusavio bendradarbiavimo sutartį iš jo gauta parama tyrimams. Nacionalinė Aukštųjų Technologijų Plėtros Programa (ATPP), kurioje vykdomas KTU Signalų apdorojimo laboratorijos projektas „Ateities būsto aukštosios technologijos ir įranga“. Realizuota ir toliau vystoma elektroninių paslaugų realaus laiko valdymo sistema su AB “Lietuvos telekomas“(dabar TEO LT). Toliau bendradarbiaujama su LKKA mokslininkais, kuriant RLS sporto treniruoklių kompleksus.

Vien tik už šiuos projektus laboratorija per 2003 – 2004 metų laikotarpį gavo lėšų 687000LT. Tolimesnių šių projektų mokslinių tyrimų realizacijai ir vystymui gauta kelių milijonų litų vertės technologinė parama iš Microsoft kompanijos. Aptartas šių tyrimų rezultatų perdavimas ir komercializacija šioje kompanijoje.

Gauti rezultatai, sukurti prietaisai ir moduliai buvo demonstruoti tarptautinėse paroduose: INFOBALT (Vilnius), IST’98(Viena), “Nauji partneriai, naujos galimybės”(Briuselis 1998), Inovacijos ir kontaktai( Kaunas 2001-2004), Mokslas 2002,2004(Vilnius).

Patirtis ir kvalifikacija.

Kompetencijos ištakos susiformavo Žinybinėje elektroninės skaičiavimo technikos projektavimo laboratorijoje. Parėmus  “Texas Instruments” kompanijai  1992 metais buvo įkurta Signalų procesorių laboratorija. Nuo 1996 m. laboratorija reorganizuota į savarankišką universitetinę Signalų apdorojimo laboratoriją Reorganizacija atlikta finansuojant pagal Europos Sąjungos TEMPUS projektą už 250000.00 EU. Tikslinga vystyti mokslinius tyrimus ir darbus pasiūlytus prof. E.Kazanavičiaus darbuose(monografija „Signalų apdorojimo sistemos“). Laboratorijos veikla pagrįsta tarptautiniu bendradarbiavimu su Aalborgo, London City, Danijos Technikos, ir Darmštadto universitetais ir jų mokslo centrais, kur visa eilė darbuotojų vykdė tyrimus, kėlė kvalifikaciją, apgintos disertacijos, darbų rezultatai nekartą pristatyti pasaulinio lygio simpoziumuose ir konferencijose, atspausdinti straipsniai įtraukti į ISI ir kitas duomenų bazes, vykdomas mokslinis bendradarbiavimas su Microsoft kompanija. Veikloje dalyvauja 2 profesoriai, 8 docentai, 3 lektoriai, 8 doktorantai.

Materialinė bazė.

Vykdomi moksliniai tyrimai atliekami Informatikos fakulteto Signalų apdorojimo mokslo grupės ir laboratorijos materialinėje bazėje, kuri suformuota iš biudžetinių mokslo lėšų, tarptautinių projektų, ūkiskaitinių darbų pagrindų gautų lėšų. Techninės įrangos kompleksą sudaro keliasdešimt kompiuterizuotų darbo vietų, įvairios paskirties specializuota techninė bei programinė įranga. Kartu su įsigyta įranga, moksliniams tyrimams naudojama ir originali ankstesnių mokslinių tyrimų pagrindu sukurta techninė bei programinė įranga.

Palaikomi ryšiai su kompanijomis SIEMENS, PHILIPS, ADVANTECH, ANALOG DEVICES, TEXAS INSTRUMENTS, MICROSOFT. Pagal vykdomą paramos projektą su JAV kompanija ANALOG DEVICES Signalų apdorojimo laboratorija gav 300o aparatinės ir programinės įrangos už 44000.00 USD, pagal bendradarbiavimo sutartį su “Skaitos kompiuterių servisu” ir jos atstovaujamomis kompanijomis ADVANTECH ir LINKSYS gauta įrangos už 80000.00LT. Aktyviai bendradarbiaujama su įmonėmis UAB „Rubikon apskaitos sistemos“, UAB „Baltec CNC Technologies“, UAB “KATRA“(dabar Axis Industrine). Šių kompanijų dėka yra sukurti ir perduoti laboratorijai stendai, bandomieji įterptiniai kompiuteriai bei kitos RLS. Gauta kelių milijonų vertės technologinė parama iš MICROSOFT, numatytas KTU Realaus laiko kompiuterių sistemų centro įjungimas į Microsoft Research Laborotory tinklą, kur bus vykdomi bendri tyrimai RLS projektavimo ir kūrimo srityje.

Centro vidinė struktūra:

Signalų apdorojimo laboratorija
Vedėjas – doc. Antanas Mikuckas
Tel.: 8 37 300 395
E.paštas: antanas.mikuckas@ktu.lt

Realaus laiko sistemų laboratorija
Vedėjas – lekt. Arūnas Vrubliauskas

Tel.: 8 37 300 394
E.paštas: arunas.vrubliauskas@ktu.lt

Mokslo grupė – Signalų apdorojimo architektūrų tyrimo ir projektavimo
Vadovas – prof. Egidijus Kazanavičius

Tel.: 8 37 300 392
E.paštas: egidijus.kazanavicius@ktu.lt

Dr. P. Kanapeckas, dr. V. Sekliuckis, habil. dr. L.A. Telksnys, dr. A. Čapas, P. Jakutis, dr. A. Mikuckas, dr. A. Mikuckienė, dr. A. Žvironas, R. Girčys,  A. Vrubliauskas, dr. A. Liutkevičius, dr. L. Ostaševičiūtė, dr. J. Čeponis, dr. V. Kazanavičius, M. Vidmantas, dokt. V.Martusevičius, dokt. V.Jukavičius 

Grupė veiklą pradėjo 1982 m. Vykdant bendradarbiavimo su firma „Texas Instruments“ ir TEMPUS S-JEP-11293-96 projektą Kompiuterių katedroje įkurta signalų apdorojimo laboratorija. Šioje laboratorijoje sudaromos ir tiriamos signalų apdorojimo architektūros ir algoritmai signalų procesoriams ir jų instrumentinio projektavimo priemonėms kurti ir diegti.

Sukurti signalų apdorojimo filtravimo ir greitos koreliacijos algoritmai. Sukurtas signalų apdorojimo procesorius ir jo derinimo priemonės. Perprogramuojamos logikos pagrindu sukurta universali signalų apdorojimo sistema.

Pagal projektą su JAV kompanija „Analog Devices“ gauta programinė ir techninė įranga informacijos ir signalų apdorojimo sistemoms projektuoti. Bendradarbiaujant su Skaitos kompiuterių servisu, gauta moderni įranga iš kompanijų „Advantech“ ir „Linksys“. Užmegztas bendradarbiavimas su Olandijos „Philips“ kompanija.

Realaus laiko kompiuterių sistemų centro projektai

Į viršų