ifko_logo2_1.jpg

Dažniausiai užduodami klausimai

Kas yra informatikos inžinerija?

Informatikos inžinerija yra informacinių technologijų kūrimas, projektavimas ir taikymas konkrečiam sprendimui. Tai informatikos taikymo specialybė technologijos mokslų srityje.

Informatikos inžinerija tai pažiūrėjimas į kompiuterį ir informaciją inžinieriaus akimis. Informatikos inžinerija apima programavimą, kompiuterius, informacines sistemas ir kompiuterių tinklus praktinei kompiuterinei sistemai sukurti.

II.png

Informatikos inžinerija yra jungiamoji informatikos sritis, kuri pritaiko ar suprojektuoja kompiuterines sistemas apibrėžtai problemai spręsti. Informatikoje yra gilinamasi į vieną kurią nors konkrečią kryptį. Jei kryptis yra programavimas, tai gilinamasi kaip kuriamos programos, kaip sukurti efektyvesnę, greitesnę programą. Kompiuteriniuose tinkluose gilinamasi į kompiuterių tinklų architektūrą, kaip veikia internetas, administruojami serveriai. Informacinėse sistemose kaip valdomi duomenys ir pateikiama informacija. Kiekvienoje srityje informatikas gilinasi į siaurą kryptį, ieškant efektyvesnio, greitesnio ir geresnio uždavinio sprendimo. Informatikos inžinerijoje reikia išmanyti visas informatikos dalis ir sugebėti jas apjungti, kad sukurtas produktas gerai tarnautų naudotojams – mums.

Informatikos inžinierius turi sugebėti surasti sprendimą iškeltai problemai panaudojant informacines ir ryšių technologijas. Jis spręsdamas problemą analizuoja ją, įsigilina kam bus naudojamas sprendimas, kas ir kaip naudosis projektuojama sistema, sudaro sistemai reikalavimus, ko reikia sistemai sukurti ar paprasčiausiai parinkti jau esamas priemones ir jas apjungti į visumą, ar suprojektuoti ir sukurti naują sistemą, o gal jau patobulinti esamą. Informatikos inžinierius turi gebėti tiek programuoti, tiek žinoti kompiuterių vidų ir kaip jis veikia, kokie yra kompiuterių tinklai, kaip iš duomenų išgaunama informacija ir visa tai pritaikyti sistemai suprojektuoti ir sukurti.

Dažnai įmonės ieško kūrybingų specialistų, kurie ne mokėtų sukurti konkrečią sistemą, o sugebėtų surasti geriausią sprendimą problemai išspręsti. Niekas nežino geriausio sistemos sprendimo, tačiau pabaigę studijas turite sugebėti ieškoti geriausio varianto, nebijoti priimti sprendimą tolimesniems darbams ir sugebėti pagrįsti savo pasirinktą kelią.

Kokius dalykus studijuosiu pasirinkęs informatikos inžinerijos studijas?

Informatikos inžinerijos bakalauro studijos (nuolatinė studijų forma) trunka ketverius metus, kurių apimtis 160 kreditų (vidutiniškai vienas studijų dalykas apima 4 kreditus). Pirmieji 2 metai skirti bendriesiems ir informatikos pagrindų studijų dalykams. Tretieji ir ketvirtieji studijų metai skirti informatikos inžinerijos studijų dalykams. Nuo trečio kurso studentai pasirenka specializaciją, taigi nuo trečiųjų metų kartu yra studijuojami ir tik tai specializacijai būdingus studijų modulius. Paskutinis semestras (ketvirtųjų metų pavasario semestras) skirtas baigiamajai praktikai ir bakalauro baigiamajam darbui ruošti. Plačiau paskaityti apie studijų programą galite čia ...

Kuo skiriasi informatikos inžinerija nuo informatikos?

Informatikos inžinerija yra orientuota į informacinių technologijų panaudojimą sprendžiant atsiradusias problemas. Informatikos inžinerijos specialistas turi sugebėti parinkti, suprojektuoti kompiuterinę sistemą ir sugebėti pagrįsti savo pasirinkimą.

Kam skirta Informacinių technologijų specializacija?

Pasirinkę šią specializaciją studentai susipažįsta su organizacijoje vykstančiais procesais ir ieško, projektuoja ir kuria kompiuterines sistemas organizacijose kylančioms problemoms spręsti. Šias sistemas apima tiek kompiuterinė, tiek programinė įranga.

Kam skirta Kompiuterių sistemų inžinerijos specializacijos?

Informatikos inžinerijos specialybės studentai nuo vidurio studijų specializuojasi papildomai tam tikrose srityse. Kompiuterių sistemų inžinerijos specializacijoje studentai susipažįsta su informacijos prigimtimi ir procesais iš mus supančios aplinkos, pradedant nuo signalų, jų pakeitimo, apdorojimo įvairiomis programavimo technologijomis, kuriais reikia realizuoti ir įdiegti į kompiuterius ar jų sistemas.

Kokie bendri informatikos inžinerijos specialybės studijų dalykai?

Informatikos inžinerijoje studijuojami informatikos pagrindai: programavimas, duomenų bazės, kompiuterių architektūra ir elementai, kompiuterių tinklai, operacinės sistemos ir kt., vėliau studijuojami specialybės dalykai: kompiuterių funkcionavimas, realaus laiko sistemos. Pasirinkus specializaciją studijuojami specializacijos dalykai, o paskutinį semestrą atliekama praktika ir ruošiamas bakalauro baigiamasis darbas.

Ką studijuosiu specializacijoje Kompiuterinių sistemų inžinerija?

Studijuosite kaip projektuojamos ir programuojamos skaitmeninės sistemos, informacijos analizę, apdorojimą ir atvaizdavimą, skaitmeninę televiziją ir turinio sklaidą, kokios yra ir kaip kuriamos daiktų interneto technologijos, išmoksite atlikti vartotojų poreikių analizę, organizuoti, projektuoti, valdyti ir įdiegti informacinių technologijų projektus, vykdyti inovacinę veiklą nuo idėjos iki produkto.

Ką studijuosiu specializacijoje Informacinės technologijos?

Studijuosite kokios problemos ir kaip jos sprendžiamos organizacijose bei įmonėse naudojant informacines technologijas, kokie yra naujausi informacinių technologijų sprendimai ir kaip juos taikyti, išmoksite projektuoti kompiuterines sistemas, kurios atitiktų įiminių poreikius.

Ar studijų kokybė prilygsta užsienio universitetams?

Pabaigę studijas mūsų studentai gali sėkmingai konkuruoti su užsienio universitetus pabaigusiais studentais.

Kada reikės pasirinkti specializaciją?

Specializaciją reikės pasirinkti po dviejų studijų metų.

Ar yra galimybė semestrą studijuoti užsienyje?

Studentai gali išvykti studijuoti vieną semestrą pagal ERASMUS programą.

Kuo galėsiu dirbti pabaigęs informatikos inžineriją?

Pabaigę šias studijas galėsite dirbti kompiuterinių sistemų analitikais, projektuotojais, kūrėjais ir diegėjais. Kokias kompiuterines sistemas labiau išmanysite, priklausys nuo specializacijos pasirinkimo. Svarbiausia, kad informatikos inžinierius sugeba mąstyti analitiškai, spręsti problemas, projektuoti ir kurti kompiuterines sistemas.

Kuo galėsiu dirbti pabaigęs kompiuterinių sistemų inžinerijos specializaciją?

Pabaigę šią specializaciją galėsite dirbti skaitmeninės televizijos sistemų ir turinio sklaidos inžinieriais, skaitmeninių (protingų) namų sistemų projektuotojais ir programuotojais, kompiuterinių sistemų projektuotojais ir programuotojais, kompiuterinių sistemų ir informacinių technologijų analitikais ir projektų vadovais

Kuo galėsiu dirbti pabaigęs Informacinių technologijų specializaciją?

Pabaigę šia specializaciją galėsite dirbti organizacijų kompiuterinių sistemų projektuotoju, sistemų analitiku, informacinių ir ryšių technologijų konsultantu, išmanančiu kokių sistemų reikia sėkmingam įmonės darbui.

Iš ko susideda stojamasis balas?

Dalykas

Svertinis koeficientas

Matematikos

Egzaminas

0,4

Informacinių technologijų

Egzaminas

0,2

Lietuvių kalbos

Egzaminas

0,2

Užsienio kalba

Metinis pažymys

0,2

Ar būtina laikyti informacinių technologijų valstybinį egzaminą?

Jei nelaikėte informacinių technologijų egzamino, į stojamąjį balą bus įskaičiuojamas metinis pažymys.

Koks mažiausiais stojamasis balas?

Priklauso nuo to, kiek stojančiųjų ir su kokiais stojamaisiais balais rinksis šią studijų programą, bei technologinių mokslų studijų sritį. Kuo didesnis stojamasis balas, tuo didesnė tikimybė įstoti į pageidaujamą studijų programą.

Kur galima surasti programą studijų programų sąraše?

Technologijos mokslų studijų kryptis, KTU 0834 Informatikos inžinerija

Be kompiuterio, interneto vargu ar kas gali įsivaizduoti šios dienos darbą, pamokų ruošimą, neretai ir laisvalaikio praleidimą. Kompiuteris, internetas, programos, informacinės sistemos, gudrūs daiktai aplink mus visur ir visada. Kas juos sukuria, suprojektuoja, pagamina ir galiausiai parduoda galutiniams naudotojams – mums? Specialistai, kurie geba išanalizuoti problemą, išmano technologijas, geba projektuoti ir kurti kompiuterines sistemas – juos galima vadinti informatikos inžinerijos specialistu. Ką jis sugeba, ką veikia, kam jis reikalingas? Pirmiausia reiktų suprasti, kas yra informatikos inžinerija.

Į viršų