ifko_logo2_1.jpg

Informatikos inžinerijos studijų programa

Informatikos inžinerijos studijų programą baigęs studentas turi teorinių ir praktinių kompiuterių, jų sistemų, komunikacinių tinklų, realaus laiko informacijos apdorojimo ir valdymo sistemų įrangos kūrimo bei diegimo žinių. Šis specialistas geba projektuoti ir diegti kompiuterizuotas sistemas, informatikos inžinerijos įtaisus ir verslo valdymo sistemų informacines technologijas. Šioje studijų programoje yra dvi specializacijos – kompiuterinių sistemų specializacija ir informacinių technologijų specializacija, kurią galėsite pasirinkti po dviejų studijų metų.

Informatikos inžinerijos bakalauras, įgijęs
- informacinių technologijų specializaciją, turi informacinių technologijų taikymo ir tobulinimo, informacijos saugos, informacinių technologijų sprendimų integracijos bei sistemų administravimo ir priežiūros žinių, geba atlikti technologinių sprendimų analizę, projektuoti, kurti ir diegti integruotuosius taikomuosius informacinių komunikacijų technologijų sprendimus bei projektus.
- kompiuterinių sistemų inžinerijos specializaciją, turi realaus laiko integruotų ir įterptinių kompiuterinių sistemų, informacijos surinkimo, apdorojimo, valdymo, perdavimo ir atvaizdavimo žinių, geba organizuoti, kurti, valdyti ir diegti kompiuterinių sistemų projektus.
Į viršų