ifko_logo2_1.jpg

1-ieji studijų metai

1-ieji studijų metai

Pirmieji studijų metai yra skirti specialybės pagrindams, šios žinios bus reikalingos tolimesnėse studijose. Nemažai studijų dalykų pirmaisiais metais yra skirtų bendram universitetiniam išsilavinimui, todėl pradžia atrodo kažkiek panaši visose technologijų studijų programose bei fizinių mokslų studijų programose susijusiose su informacinėmis technologijomis.

Tai gi pirmaisiais studijų metais studijuosite šiuos dalykus:

Informacinės technologijos (P175B119)

Tai įvadinis studijų modulis į informacines technologijas. Jo metu suteikiamos teorinės ir praktinės žinios apie informacijos kaupimo, saugojimo, apdorojimo bei perdavimo būdus ir priemones. Susipažįstama su informacijos, informatikos ir informatikos inžinerijos sąvokomis, kompiuterinės sistemos sandara, aparatūrine bei programine įranga. Išmokstama rengti, tvarkyti ir pateikti įvairius inžinerinius dokumentus.

Skaitmeninės logikos pradmenys (P175B100)

Įsisavinti skaičių vaizdavimą kompiuteriuose, pagrindinių aritmetinių operacijų vykdymo principus, Būlio algebros pagrindus, supažindinti su kompiuteriuose naudojamais loginiais elementais ir trigeriais bei jų veikimu, supažindinti, kaip projektuojamos skaitmeninės schemos, išmokti projektuoti skaitmenines schemas panaudojant tam skirtas projektavimo programines priemones. Įgytos žinios būtinos vėliau įsisavinant „Kompiuterių elementų ir architektūros“ modulio medžiagą.

Programavimo įvadas (P175B117) arba Programavimo pradmenys (P175B118)

Šis modulis skirtas susipažinti su programavimo principais, įgyti uždavinių algoritmizavimo pagrindus, išmokti kurti programas, jas derinti ir tikrinti.

Objektinio programavimo pradmenys (P175B123) arba Objektinis programavimas (P175B502)

Šio modulio metu suteikiamos gilesnės objektinio programavimo žinios. Sužinoma plačiau apie klases, jų savybes, objektus, C++ kalbos klasių savybes. Įsisavinamos dinamiškas duomenų struktūros. Taip pat susipažįstama su duomenų apdorojimo algoritmais ir išmokstama juos įvertinti. Praktinių užsiėmimų metu kuriamos, derinamos ir vykdomos objektinės programos. Taip pat išmokstama pateikti skaičiavimų rezultatus dokumento formoje ir vizualiai kompiuterio ekrane.

Komunikavimo pagrindai (S265B010)

Šis studijų modulis yra skirtas įsisavinti esmines komunikavimo pagrindų žinias bei gebėti jas taikyti praktikoje. Išmokstama efektyviai kalbėti ir klausytis, analizuoti ir argumentuotai vertinti įvairias neefektyvios komunikacijos problemas ir pateikti racionalius jų sprendimus; naudoti verbalinę ir neverbalinę raišką įvairiose socialinės komunikacijos situacijose: konfliktų metu, dalyvaujant pokalbiuose, diskusijose, debatuose, sakant viešąsias kalbas, dalyvaujant įdarbinimo interviu; gebėti rengti kokybiškus asmeninius dokumentus, efektyviai pasikeisti informacija dirbant grupėje.

Matematika 1 (P130B001) ir Matematika 2 (P130B002)

Šie moduliai yra fundamentalių mokslų moduliai, ir be jų neįsivaizduojamas universitetinis išsilavinimas technologinių mokslų srityse. Išmokstama pagrindinių analizinės geometrijos, tiesinės algebros, vieno ir kelių kintamųjų funkcijų diferencialinio skaičiavimo sąvokų, teiginių, metodų bei tų metodų taikymų gamtos, technikos ir socialiniuose moksluose. Išmokstama apskaičiuoti neapibrėžtinius, apibrėžtinius, kartotinius, kreivinius integralus, spręsti ir sudaryti diferencialines lygtis. Įgyjamos žinios reikalingos pritaikyti techninių inžinierinių uždavinių sprendimui.

Kompiuterinė grafika (P175B505)

Šis studijų dalykas yra skirtas suteikti kompiuterinės grafikos techninės ir programinės įrangos bei jos teorijos pagrindų matematinės žinios. Jo metu išmokstama kurti (sudaryti) dvimačius ir trimačius objektų vaizdus ir juos vizualizuoti kompiuterinės grafikos įranga, praktiškai naudotis grafinėmis sistemomis (pvz., AutoCAD) bei jas pritaikyti ir papildyti naujomis funkcijomis.

Fizika 1 (P190B101)

Dar vienas fundamentaliųjų mokslų modulis, skirtas įsisavinti klasikinės mechanikos, molekulinės fizikos ir elektromagnetizmo žinių, suprasti supančio pasaulio fizikinius reiškinius bei įgyti fizikos žinių profilinių mokymo disciplinų studijoms.

Filosofija (H120B031)

Socialinių mokslų studijų modulis, kuris yra skirtas įgyti išsamų filosofijos pažinimą, išmokti skirti filosofijos kryptis, reflektuoti ir identifikuoti pamatines filosofijos problemas bei ugdyti gebėjimą operuoti filosofijos kategorijomis. Įgyti žinias, būtinas suformuoti sisteminį požiūrį į filosofijos istoriją bei išmokti atpažinti ir suprasti pagrindines vakarų idėjų istorijos paradigmines gijas.

Užsienio kalba

Informatikos inžinerijos srityje tiesiog būtina mokėti anglų kalbą. Šio studijų modulio metu yra mokinamasi anglų kalbos priklausomai nuo jūsų pasiekimų. Užsienio kalba yra studijuojama dvejus metus.

 Grįžti
Į viršų