ifko_logo2_1.jpg

2-ieji studiju metai

2-ieji studijų metai

Antraisiais studijų metai toliau yra studijuojami informatikos inžinerijos pagrindų dalykai bei bendrieji universitetiniam išsilavinimui skirti dalykai. Tai gi antraisiais studijų metais studijuosite:

Diskrečiosios struktūros (P170B008)

Šis studijų modulis skirtas suteikti bazines žinias apie diskrečiąsias struktūras: aibes, grafus ir kombinatorinius objektus; išnagrinėti pagrindinius aibių, grafų ir kombinatorikos uždavinius, jų sprendimo metodus ir algoritmus; supažindinti su pagrindiniais duomenų kodavimo, glaudinimo ir kriptografijos metodais ir algoritmais.

Duomenų struktūros (P175B126) arba Duomenų struktūrų pradmenys (P175B014)

Studijų modulis skirtas įsisavinti objektinio programavimo Java kalba principus, panaudojant abstrakčius duomenų tipus. Studijuojant šį modulį sužinomi programavimo kalbos Java abstrakčių duomenų tipų kūrimo principai, išmokstama taikyti duomenų apdorojimo efektyvumo analizės ir matavimų metodus ir kurti programas ir parinkti duomenų struktūras, pasinaudojant Javos kolekcijų karkasu.

Fizika 2 (P230B202)

Tęsiamos fizikos studijos pradėtos pirmaisiais metais. Šio studijų modulio tikslas yra įgyti fundamentaliųjų žinių apie gamtą ir jos reiškinius, suprasti reliatyvumo teoriją, banginės optikos, kvantinės optikos, atomo fizikos, kietojo kūno ir branduolio fizikos reiškinius.

Taikomoji matematika (P001B010)

Šio studijų modulio metu susipažįstama su taikomosios matematikos sąvokomis ir panaudojimo galimybes. Išmokstama naudoti skaičių ir funkcijų eilutes, matricų analizės elementus, vektorių algebrą, optimizavimo teorijos elementus įvairiuose praktiniuose uždaviniuose ir atlikti įvairią tiriamo uždavinio analizę naudojant profesionalią matematinę programinę įrangą.

Kompiuterių elementai ir architektūra (P175B125)

Kompiuteris kaip ir kiekvienas daiktas sudarytas iš atskirų elementų. Šis modulis supažindins studentus su pagrindiniais kompiuterių elementais ir su šiuolaikinių multiprocesorinių struktūrų architektūros sudarymo principais. Suteiks žinių apie kompiuterių struktūrose naudojamų loginių ir atminties elementų darbo principus, kompiuterinių sistemų ir jose vykstančių procesų esmę, virtualios aplinkos architektūrą. Suteiks gebėjimus kurti paprasčiausius operacinius ir valdymo įtaisus, kurti virtualias aplinkas, naudoti kompiuterių architektūrines priemones, skirtas aukštam našumui pasiekti.

Operacinės sistemos (P175B304)

Šis modulis skirtas atskleisti įvairių šiandieninių operacinių sistemų (OS) prigimtį, charakteristikas bei vystymosi tendencijas. Šito siekiama nuodugniai išaiškinant bendruosius OS projektavimo principus sąryšyje su šiuolaikinių OS (Microkernel) projektavimo problemomis bei OS vystymosi kryptimis.

Duomenų bazės ir informacinės sistemos (P175B113)

Šis modulis skirtas išmokti kurti duomenų bazes, be kurių neapsieina nė viena informacinė sistema. Studijuojant šį modulį išmokstama analizuoti informacinių sistemų veiklos procesus, sudaryti funkcinius reikalavimus, logines - koncepcines schemas ir jas transformuoti į duomenų bazės logines - fizines schemas, sudaryti įvedimo formas, ataskaitas ir meniu bei kitą programinį reliacinės duomenų bazės palaikymą, naudojant automatizuoto projektavimo įrankį.

Elektros grandinių teorijos pagrindai (T190B393)

Įgyti nuodugnias žinias apie elektros grandinių savybes ir dėsnius, išmokti analizuoti nusistojusius ir pereinamuosius nuolatinės ir kintamosios srovės teisinių grandinių režimus. Įgyti žinias apie netiesinių elektros grandinių ir magnetinių grandinių analizę. Suprasti fizinius reiškinius vykstančius elektros ir magnetinėse grandinėse. Susipažinti su pagrindiniais elektrotechniniais įrenginiais bei jų veikimo principais.

Tikimybių teorija ir statistika (P160B003)

Šis studijų modulis skirtas įgyti stochastinės analizės pagrindinių principų ir teiginių žinias, bei išmokyti kurti ir analizuoti realiųjų reiškinių matematinius (stochastinius) modelius, spręsti jų adekvatumo problemas, nepasiklysti atsitiktinumo labirintuose.

Užsienio kalba

Tolimesnės anglų kalbos arba kitos pasirinktos užsienio kalbos studijos.

 Grįžti
Į viršų