ifko_logo2_1.jpg

3-ieji studijų metai

3-ieji studijų metai

Šiais studijų metais toliau tęsiamos studijos informatikos inžinerijos srityje, taip pat yra keletą socialinių mokslų srities modulių. Nuo trečiųjų metų yra pradedama specializuotis informacinių technologijų arba kompiuterinių sistemų srityse. Tačiau dalis studijų modulių yra skirta abiem specializacijoms, tai gi pirmiausiai susipažinkime su bendraisiais studijų moduliais, o vėliau ką studijuoja kiekviena specializacija atskirai.

Skaitmeniniai signalai ir grandynai (T120B132)

Šis studijų modulis skirtas įgyti pagrindines žinias apie tolydinių ir diskretinių sistemų informacijos apdorojimo teoriją signalų bei sistemų pagrindu, šių sistemų taikymą.

Programavimo inžinerija (P175B314)

Šiame studijų modulyje susipažįstama su programinės įrangos projektavimo principais. Studijuojant šį modulį išmokstama specifikuoti, projektuoti ir diegti programinę įrangą, nustatyti darbų vertę, programinės įrangos kokybę, vertinti organizacijų brandumo lygį.

Informacinės visuomenės kompiuterija (T120B143)

Turime unikalią situaciją – pirmą kartą žmonijos istorijoje sukurtas intelektualaus darbo įrankis – kompiuteris, kuris įtakoja visas žmogaus veiklos sritis. Kuriasi naujo tipo visuomenė, pavadinta informacine visuomene. Informacinė visuomenė - tai atvira, išsilavinusi ir besimokanti visuomenė, kurios nariai gali, geba ir nori visose savo veiklos srityse veikti šiuolaikinių informacinių technologijų aplinkoje, naudotis šalies bei pasaulio informacijos resursais, o valdžios institucijos užtikrina informacijos prieinamumą ir patikimumą. Modulio tikslas - išsiaiškinti kas laukia kiekvieno iš mūsų informacinės visuomenės kūrimo ir visuotinės kompiuterizacijos procese; suformuluoti, kaip reikia elgtis, kad vykstantys procesai būtų naudingi tiek visuomenei, tiek kiekvienam iš mūsų; įvertinti šalyje ir pasaulyje vykstančius procesus ir išmokti racionaliai panaudoti savo žinias ir sugebėjimus moksle, darbe ir asmeniniame gyvenime.

Informacinių technologijų inžinerinė terminija (T120B144)

Šis studijų modulis yra skirtas pagilinti ir išplėsti anglų kalbos žinias dirbant su moksline literatūra, ypač su moksliniais straipsniais, įsisavinti naujausią informacinių technologijų (IT) terminiją, tame tarpe lietuvių kalba. Studijuojant šį modulį išmokstama dirbti su angliška literatūra informatikos srityje (ypač moksline periodika), susipažįstama su naujausia IT srities terminija anglų kalba ir atitikmenimis lietuvių kalba.

Kompiuterių funkcionavimo pagrindai (T120B163)

Šis studijų modulis skirtas suprasti ir įsisavinti kompiuterių funkcionavimo principus, kompiuterio organizaciją ir programavimą žemame programavimo (asemblerio) lygyje. Šio modulio metu susipažįstama su įvedimo ir išvedimo programavimo principais, su kompiuterių ir juose vykstančių procesų esme, pertraukimų apdorojimo principais.

Integruotosios inžinerinės sistemos (T210B123)

Šio studijų modulio tikslas yra suteikti bazines žinias apie integruotųjų inžinerinių sistemų sandarą ir išaiškinti svarbiausių mechaninių, elektromechaninių ir kt. integruotųjų sistemų elementų veikimo principus, savybes ir jų įvertinimo metodus. Studijuojant šį studijų dalyką išmokstama naudotis integruotųjų inžinerinių sistemų struktūrų analizės metodais, parinkti elementus konkrečiam tokio tipo sistemos sudarymo uždaviniui, nustatyti pagrindinių integruotųjų inžinerinių sistemų elementų parametrus. Kurso metu nagrinėjami tipinių integruotųjų sistemų taikymo pavyzdžiai.

Kompiuterių tinklai ir internetinės technologijos (T120B145)

Šis studijų modulis skirtas suprasti lokaliuose ir globaliuose kompiuterių tinkluose naudojamus duomenų perdavimo metodus. Studijuojamos lokalių tinklų technologijos, ryšio protokolai, TCP/IP ir interneto pagrindai. Išsiaiškinami internetinių technologijų panaudojimo tinklinėms taikomosioms programoms kūrimo principai ir metodai.

Teisės pagrindai (S110B010)

Šis modulis skirtas susipažinti su šiuolaikine teisės samprata, pagrindinėmis teisės kategorijomis, konstitucinės, administracinės, baudžiamosios, civilinės, darbo teisės pagrindais, LR teisėsaugos institucijomis.

Vadybos pagrindai (S190B104)

Šio studijų modulio tikslas yra suprasti įmonę kaip rinkos ir vadybos objektą. Studijuojant ugdomi gebėjimai planuoti, organizuoti, kontroliuoti veiklą, suvokti darbo procesus, personalo organizavimą ir valdymą.

Specializacijų dalykai

Informacinių technologijų specializacijoje studijuojami dalykai trečiaisiais metais yra šie: Informacinių technologijų sauga ir .NET technologijos (T120B129); Sistemų projektavimas Framework aplinkose (T120B126); Turinio apdorojimo sistemos (T120B161). Plačiau apie juos skaitykite toliau.

Kompiuterių sistemų specializacijoje trečiaisiais metais studijuojami dalykai: Kompiuterinių sistemų inžinerija (T120B015); Įterptinių sistemų analizė ir projektavimas (T120B146); Daugiaagenčių sistemų pagrindai (T120B173). Plačiau apie juos skaitykite toliau.

 Grįžti
Į viršų