ifko_logo2_1.jpg

4-ieji studijų metai

4-ieji studijų metai

Tai paskutiniai bakalauro studijų metai. Pirmą pusmetį studijuojami informatikos inžinerijos bendrieji dalykai bei tik specializacijoms skirtus dalykus. Antras pusmetis yra skirtas baigiamajai praktikai bei bakalauro baigiamojo darbo ruošimu.

Realaus laiko sistemos (T120B111)

Šiame studijų modulyje supažindinama su mikrokompiuteriais ir mikroprocesorių realaus laiko sistemomis (RLS). Studijuojant sužinoma apie šių sistemų sąsajas su objektais ir informacijos mainų technologijas, kur galima taikyti RLS, išmokstama projektuoti, programuoti ir naudotis projektavimo technologijomis sudarant RLS operacines sistemas, išmokstama taikyti ir įdiegti RLS objektų valdymui ir informacijos apdorojimui.

Medžiagų mokslo įvadas (T150B016)

Šiame studijų modulyje sužinoma apie medžiagų klasifikaciją, pagrindines jų fizikines ir chemines savybes, analizuojamas elektrinio laidumo mechanizmas, išmokstama suprasti ir vertinti optines, magnetines medžiagų savybes.

Ekonomikos inžinerija (S180B103)

Šio modulio tikslas yra suteikti išsamias ekonomikos inžinerijos teorines ir praktines žinias. Čia susipažįstama su inžinerinės veiklos rinkos mechanizmo veikimu, įgyjamos žinios apie pagrindinius rinkos subjektus, šiuolaikinius jų veiklos principus ir produkto kūrimo technologiją.

Specializacijų dalykai

Informacinių technologijų specializacijoje ketvirtaisiais studijų metais dėstomi šie studijų moduliai: Sistemų administravimas ir techninis palaikymas (T120B174); Sistemų integracijos technologijos (T120B172). Plačiau apie juos skaitykite toliau.

Kompiuterių sistemų specializacijoje ketvirtaisiais studijų metais studijuojami dalykai: Aplinkos kompiuterizacija ir protingos sistemos (T120B139); Daiktų interneto įrenginiai ir technologijos (T120B135). Plačiau apie juos skaitykite toliau.

Bakalauro baigiamasis darbas (T000B044)

Šis modulis yra skirtas baigiamajam bakalauro darbui ruošti. Rengiant baigiamąjį darbą yra panaudojamos visos įgytos žinios ir gebėjimai. Turi būti išanalizuota įvairiais požiūriais problema, surastas tinkamiausias problemos sprendimo būdas, suprojektuojama kompiuterinė sistema, pateikiant specifikacijas, reikalavimus, projektą, sąsajų tarp sistemos dalių aprašymus, naudojimo vadovus, veikimo schemas bei sukurti pačią suprojektuotą kompiuterinę sistemą. Bakalauro baigiamasis darbas yra pristatomas gynimo komisijai, pagrindžiant pasirinktą sprendimo būdą. Paprastai bakalauro darbą daro kelių studentų grupelė, kas suteikia patirties dirbant grupėje. Keletą bakalauro baigiamojo darbo trumpų aprašymų galite pasaityti čia ...

Baigiamoji praktika (T000B183)

Šis modulis skirtas baigiamajai praktikai, kurios metu reiks pademonstruoti įgytas teorines ir praktines žinias studijų metu. Praktikos metu dirbama konkrečiose įmonėse ir organizacijose, gilinamasi į jų problemas ir praktiškai jos turi būti sprendžiamos, ruošiant bakalauro baigiamąjį darbą.

 Grįžti
Į viršų