ifko_logo2_1.jpg

Specializacijų dalykai

Informacinės technologijos

Sistemų projektavimas Framework aplinkose (T120B126)

Projektuojant šiuolaikines sistemas svarbi yra aplinka kurioje sistemos projektuojamos ir funkcionuoja. Šis modulis supažindins studentus su technologijų principais taikomais sistemų projektavimui Framework aplinkose. Suteiks žinių apie Framework aplinkų struktūrą ir vykstančių jose procesų esmę. Suteiks gebėjimus kurti sistemas Eclipse, .NET, Mono Framework aplinkose, taikyti Framework projektavimo, testavimo ir eksperimentų vykdymo priemones instrumentiniame ir vartojimo lygmenyse.

Turinio apdorojimo sistemos (T120B161)

Turinys gali būti įvairaus pobūdžio, bet didžiausias dėmesys yra skiriamas skaitmeniniam turiniui, nuo paprasto dokumento iki video bylų. Šis modulis skirtas įsisavinti pagrindines žinias apie turinio paruošimo, apdorojimo, valdymo ir platinimo sistemas bei technologijas.

Informacinių technologijų sauga ir .NET technologijos (T120B129)

Šis studijų modulis skirtas suprasti informacinės saugos problemas, išmokti įvertinti sistemos saugos lygį, realizuoti saugią kompiuterinę sistemą bei išmokti valdyti .NET technologijas delniniuose kompiuteriuose, naudojant delninius kompiuterius kaip terminalinius įrenginius nuotolinei prieigai taikomajame lygmenyje.

Sistemų administravimas ir techninis palaikymas (T120B174)

Bet kurioje organizacijoje yra naudojamos informacinės technologijos,. Šis modulis yra skirtas išmokti valdyti informacinių technologijų išteklius individualiai arba organizacijoms, gamybos ir IT paslaugas teikiančioms įmonėms.

Sistemų integracijos technologijos (T120B172)

Dažnai kelios sistemos yra tarpusavyje susijusios, jos turi būti integruojamos. Studijuojant šį studijų modulį įsisavinamos esmines kompiuterinių sistemų integravimo technologijų žinios, pagrindiniai sistemų tarpusavio komunikavimo, duomenų apsikeitimo ir saugumo užtikrinimo metodai, principai bei mokinamasi taikyti šias žinias praktikoje.


Kompiuterinių sistemų inžinerija

Kompiuterinių sistemų inžinerija (T120B015)

Šio modulio paskirtis įgyti pagrindines žinias apie kompiuterinių sistemų struktūrą, parodyti jos mišrumą aparatinės ir programinės įrangos požiūriu, įsisavinti pagrindinių kompiuterinių sistemų komponentų veikimo principus bei gebėti šiuos komponentus suprojektuoti bei realizuoti šių komponentų modelius panaudojant specializuotą techninės įrangos aprašymo kalbą, suprasti ir gebėti paaiškinti gautus modeliavimo rezultatus, įsisavinti kompiuterinių sistemų realizacijos ir diegimo būdus programuojamos logikos įrenginiuose bei gebėti atlikti šių komponentų sintezę programuojamos logikos įrenginyje.

Įterptinių sistemų analizė ir projektavimas (T120B146)

Šis modulis skirtas įsisavinti esmines įterptinių sistemų analizes ir projektavimo metodologines žinias, įsisavinti pagrindinės įterptinių sistemų kūrimo metodikas, principus ir priemones, gebėti šias žinias taikyti praktikoje.

Daugiaagenčių sistemų pagrindai (T120B173)

Kompiuterinės sistemos gali būti sudarytos iš daug agentų – kompiuteriukų su programine įrangą, skirtų vienai kuriai nors funkcijai vykdyti. Šio studijų modulio metu įsisavinamos esminės programinių agentų ir daugiaagenčių sistemų technologijos, agentų sąveikos metodai bei principai, agentinių sistemų kūrimo metodikos ir mokinamasi taikyti šias žinias praktiniuose taikymuose.

Aplinkos kompiuterizacija ir protingos sistemos (T120B139)

Kasdieninėje aplinkoje vis daugiau naudojama mažų „protingų“ kompiuterinių sistemų valdyti įvairiausius įrenginius, surikti informaciją, atlikti tam tikrus veiksmus. Šis modulis skirtas įgyti žinias apie šiuolaikinėmis informacines ir kompiuterių technologijas, jų panaudojimą modernios gyvenamosios aplinkos bei protingų namų kompiuterizacijai.

Daiktų interneto įrenginiai ir technologijos (T120B135)

Kiekvienas išmanus daiktas gali būti prijungtas prie interneto. Šis studijų modulis skirtas įgyti žinias apie daiktų Interneto sistemas ir technologijas, šių sistemų projektavimą, diegimą, taikymą ir palaikymą. Išmokstama kurti daiktų Interneto sensorines ir valdymo programas, panaudojant paskirstytų skaičiavimų principus ir sensorinius tinklus, bei kurti informacijos mainų tvarkykles daiktų Interneto sistemose ir integruoti jas į realaus laiko įterptines operacines sistemas.

 Grįžti
Į viršų