ifko_logo2_1.jpg

Straipsniai

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose

Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose

 1. Kazanavičius, Egidijus; Navickas, Zenonas; Vrubliauskas, Arūnas; Žvironienė, Aušra. Automated modelling of complex systems and practical applications // Proceedings of the IASTED International Conference on Parallel and Distributed Computing and Networks, PDCN 2005, as part of the 23rd IASTED International Multi-Conference on Applied Informatics, February 15-17, 2005, Innsbruck, Austria. Anaheim, CA, United States: Acta Press, 2005. ISBN 0-88986-468-3. p. 82-87. [Compendex].
 2. Misevičius, Alfonsas; Kilda, Bronislovas. Comparison of crossover operators for the quadratic assignment problem // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2005, T. 34, nr. 2. p. 109-119. [INSPEC; VINITI].
 3. Kazanavičius, Egidijus; Girčys, Rolandas; Vrubliauskas, Arūnas; Lugin, Slava. Mathematical methods for determining the foot point of the arterial pulse wave and evaluation of proposed methods // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2005, T. 34, nr. 1. p. 29-36. [INSPEC; VINITI].

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose

 1. Kiauleikis, Valentinas; Kiauleikis, Mindaugas. Duomenų integravimas ir informacijos kokybė // Informacinės technologijos verslui - 2005 = Information technologies for business - 2005: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Vilniaus universitetas. Kauno humanitarinis fakultetas. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-871-6. p. 160-165.
 2. Kiauleikis, Valentinas; Kiauleikis, Mindaugas. Duomenų integravimo procesai ir jų modeliavimas // Informacijos mokslai = Information Sciences: mokslo darbai / Vilniaus universitetas. ISSN 1392-0561. 2005, T. 34. p. 155-159.
 3. Lugin, S.; Slušnienė, A.; Girčys, Rolandas; Vrubliauskas, Arūnas. Huko dėsnio taikymas vertinant kraujagyslių būklę // Biomedicininė inžinerija = Biomedical engineering: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, [Kauno technologijos universitetas, 2005 m. spalio 27-28 d.]. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-950-X. p. 169-171.
 4. Jasinevičius, Raimundas; Maciulevičius, Stasys; Otas, Alfredas; Petrauskas, Vytautas; Telesius, Eugenijus. Kompiuterinio raštingumo tyrimai ir ugdymo laimėjimai Lietuvoje // Informacijos mokslai = Information Sciences: mokslo darbai / Vilniaus universitetas. ISSN 1392-0561. 2005, T. 34. p. 18-24.
 5. Mikuckas, Antanas; Mikuckienė, Irena; Kazanavičius, Egidijus; Čeponis, Jonas. Kompiuterizuoto namo šildymo valdymo sistema // Informacijos mokslai = Information Sciences: mokslo darbai / Vilniaus universitetas. ISSN 1392-0561. 2005, T. 34. p. 166-171.
 6. Otas, Alfredas. Matavimai ir monitoringas informacinėje visuomenėje // Informacijos mokslai = Information Sciences: mokslo darbai / Vilniaus universitetas. ISSN 1392-0561. 2005, T. 34. p. 35-42.
 7. Jasinevičius, Raimundas; Petrauskas, Vytautas. Miglotoji inžinerija: iššūkiai ir sprendimai // Informacijos mokslai = Information Sciences: mokslo darbai / Vilniaus universitetas. ISSN 1392-0561. 2005, T. 34. p. 149-154.
 8. Jasinevičius, Raimundas. Mokslo raida: informacinės technologijos // Lietuva: šeimos enciklopedija. Kaunas: Šviesa, 2005. ISBN 5-430-04007-X. p. 281.
 9. Zavedskas, Donatas; Kiauleikis, Valentinas. Regioninis verslo portalas. Klientų bendradarbiavimo e-priemonių sudarymas ir tyrimas // Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros perspektyvos integracijos į Europos Sąjungą kontekste = The perspectives of small and middle-size business development in the process of integration to the European Union: mokslinės-praktinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kolpingo kolegija. ISSN 1648-1717. 2005. p. 129-131.
 10. Kiauleikis, Valentinas; Morkevičius, Nerijus; Petrauskas, Vaidotas. Use of data flows for organization process modeling // WMSCI 2005: The 9th World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics, July 10-13, 2005, Orlando, Florida, USA: proceedings. Vol. I. Orlando: International Institute of Informatics and Systemics, 2005. ISBN 980-6560-53-1. p. 283-288.
 11. Mikuckas, Antanas; Mikuckienė, Irena; Venčkauskas, Algimantas. Įmonės informacinės sistemos vertinimo imitacinis modelis // Informacijos mokslai = Information Sciences: mokslo darbai / Vilniaus universitetas. ISSN 1392-0561. 2005, T. 34. p. 130-135.

Nerecenzuojamuose mokslo bei mokslo populiariuose leidiniuose

 1. Ostaševičiūtė, Laura. Agentų technologijų panaudojimas informacijos apdorojimo sistemose // Informacinės technologijos: X tarpuniversitetinė magistrantų ir doktorantų konferencija: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-852-X. p. 98-102.
 2. Žvironienė, Aušra; Vrubliauskas, Arūnas; Navickas, Zenonas. Aptarnavimo sistemos reiškimas Muro ir Milio automatų sąsūkų dekarto sandauga // Informacinės technologijos: X tarpuniversitetinė magistrantų ir doktorantų konferencija: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-852-X. p. 14-17.
 3. Čeponis, Jonas; Kazanavičius, Egidijus. Dinaminis Kahn'o procesų tinklo pertvarkymas // Informacinės technologijos 2005: konferencijos pranešimų medžiaga. T. 2. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-788-4. p. 432-438.
 4. Jurčikonis, Dainius; Paršonis, Aurimas; Kazanavičius, Egidijus. Duomenų integravimas // Informacinės technologijos 2005: konferencijos pranešimų medžiaga. T. 2. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-788-4. p. 497-501.
 5. Otas, Alfredas; Dagys, Viktoras; Žandaris, Aidas. Lietuvos kompiuterininkų sąjungos veikla 2003-2005 metais // Kompiuterininkų dienos - 2005: LIKS suvažiavimo medžiaga, praktiniai, metodiniai ir informaciniai pranešimai bei dokumentai, Klaipėda, 2005 m. rugsėjo 15-17 d. / Švietimo informacinių technologijų centras, Lietuvos kompiuterininkų sąjunga. Vilnius: Žara, 2005. ISBN 9986-34-147-7. p. 8-24.
 6. Kazanavičius, Vygintas; Ostaševičiūtė, Laura. Skaitmeninio signalų apdorojimo metodai ultragarsinėje medžiagos sluoksnių storio kontrolės sistemoje // Informacinės technologijos: X tarpuniversitetinė magistrantų ir doktorantų konferencija: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-852-X. p. 9-13.
 7. Otas, Alfredas. The role of computer specialists in developing the information society // Kompiuterininkų dienos - 2005: LIKS suvažiavimo medžiaga, praktiniai, metodiniai ir informaciniai pranešimai bei dokumentai, Klaipėda, 2005 m. rugsėjo 15-17 d. / Švietimo informacinių technologijų centras, Lietuvos kompiuterininkų sąjunga. Vilnius: Žara, 2005. ISBN 9986-34-147-7. p. 25-36.
 8. Vaičiukynas, Evaldas; Nemura, Antanas. Vėjo elektrinių parko informacinės sistemos architektūra ir komunikacijos aspektai // Informacinių ir valdymo technologijų taikymas elektros energetikoje: konferencijos pranešimų medžiaga, 2005 m. birželio 10 d., Kaunas. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2005. p. 23-33.
 Grįžti
Į viršų