ifko_logo2_1.jpg

Kompiuterinių sistemų inžinerija

Šios srities specialistai - kompiuterių sistemų analitikai ir projektų vadovai, sugebantys atlikti vartotojų poreikių analizę, organizuoti, projektuoti, valdyti ir įdiegti informacinių technologijų projektus, vykdyti inovacinę veiklą nuo įdėjos iki produkto.

STUDIJUOSI:

 duomenų, informacijos ir žinių apdorojimo principus
 kompiuterinių sistemų projektavimo ir programavimo metodus
 daiktų interneto technologijos
 skaitmeninės televizijos ir paslaugų internetinių technologijų pagrindus

DIRBSI:

 kompiuterinių sistemų kūrimo ir sisteminio taikymo analitiku/architektu 
 protingų
namų, skaitmeninės televizijos, daiktų interneto ir e . paslaugų specialistu
 k
ompiuterinių sistemų projektuotoju ir programuotoju
 k
ompiuterinių sistemų ir informacinių technologijų analitiku ir projektų vadovu

PERSPEKTYVOS:

 darbas kompiuterinių ir informacijos apdorojimo paslaugų teikimo įmonėse
 darbas kompiuterinių sistemų diegimo, integravimo bei priežiūros įmonėse
 darbas valstybinėse ir akademinėse institucijose
 darbas informacinių komunikacijų ir kompiuterinės įrangos gamybos įmonėse.

Specializacijos Kompiuterinių sistemų inžinerija dalykai
1 Kompiuterinių sistemų inžinerija (T120B015)
2 Daugiaagenčių sistemų pagrindai (T120B173)
3 Įterptinių sistemų analizė ir projektavimas (T120B146)
4 Daiktų interneto įrenginiai ir technologijos (T120B135)
5 Aplinkos kompiuterizacija ir protingos sistemos (T120B139)

 
Skaitmeninės televizijos sistema
Europos Komisijos strateginės veiklos:
 Ateities Internetas
 Daiktų Internetas


 X86 MiKrokompiuteris


Sąvoka „daiktų internetas“ reiškia vientisą įrenginių, jutiklių, objektų, patalpų, mechanizmų, automobilių ir kt. ryšį fiksuotaisiais ir belaidžiais tinklais. Sujungti jutikliai, prietaisai ir žymenos gali sąveikauti su aplinka ir siųsti informaciją kitiems objektams tiesioginiu ryšiu tarp įrenginių. Šios srities objektas yra daiktų interneto technologijos ir realaus laiko integruotos sistemos informacijos surinkimui ir perdavimui, valdymui, kontrolei ir atvaizdavimui, panaudojant kompiuterius ar įterptinius informacijos apdorojimo įtaisus. Tokių sistemų programinė įranga tinklais Web 2.0 ir Enterprise 2.0 valdo informacijos apdorojimo įtaisus bei sistemas, skirtas kompiuterizuoti saugią gyvenamąją ir industrinę aplinką (pažangūs pastatai, energijos išteklių valdymas, logistika ir transporto sistemos, privatumo ir saugumo sistemos), protingus skaitmeninius namus, sumanius buities prietaisus, skaitmeninę televiziją ir jos turinio bei paslaugų valdymo sistemas, stebi ir atvaizduoja aplinkos procesus, perduoda saugiai duomenis į industrinius SQL serverius, skaitmeninio turinio valdymo sistemas. Daugiau...

Šios srities specialistai - kompiuterių sistemų analitikai ir projektų vadovai, sugebantys atlikti vartotojų poreikių analizę, organizuoti, projektuoti, valdyti ir įdiegti šiuos projektus, vykdyti inovacinę veiklą nuo įdėjos iki produkto. Šalia bendrųjų informatikos disciplinų studentai įgyja papildomus programų ir sistemų analizės, funkcionavimo, projektavimo ir sintezės, sudėtingų projektų vadybos pagrindus, taiko C++, C#, JAVA, MATLAB ir kitų objektinio programavimo - projektavimo technologijas realaus laiko įterptinėms sistemoms WINDOWS CE, RT - LINUX. Čia reikia sugebėti suprojektuoti daigtų interneto specializuotus informatikos inžinerijos įtaisus, jų programinę įrangą, vartotojo grafines sąsajas ir integruoti į realias kompiuterines sistemas bei internetą. Baigę šią specializaciją bakalaurai gali dirbti kompiuterinių sistemų ir informacinių technologijų projektų analitikais ir vadovais.


Protingo namo kompiuterinė sistema

Šių specializacijų studentai, dalyvaujantys tarptautiniuose projektuose, turi galimybes tęsti dalines studijas Vakarų šalių universitetuose. Gabiausi studentai įsijungia į Katedros mokslo tiriamuosius darbus, vėliau tęsia magistrantūros ir doktorantūros studijas.

Pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys:

  • Kompiuterių architektūros
  • Signalų apdorojimo architektūrų tyrimas ir projektavimas
  • Informacinės technologijos 
  • Skaitmeninės aparatūros automatizuotas projektavimas

 


Pramoninis kompiuteris
 Grįžti
Į viršų